Page 9

Din Hørsel nr. 6/2015

TEMA norden Svenska hörselförbu ndet rf (Finland) Medlemmer: 3445 medlemmer fordelt på ti organisasjoner Sekretariat: Fem heltidsansatte og en prosjektansatt. Aktuelle saker: Har startet et treårig utviklingsprosjekt i Bolivia. Har deltatt aktivt med valgdebatter, og har laget en forelesningsserie om syn og hørsel. En håndbok om interessepolitisk arbeid er utarbeidet, og foreningen fortsetter sitt mangeårige oppsøkende arbeid med Buller och Bång. Kuulol itto ry (Finland) Medlemmer: 16.164 medlemmer fordelt på 87 foreninger. Sekretariat: 51 ansatte, syv færre innen rehabilitering enn året før. Aktuelle saker: Eldre med hørselsskader må sikres god service og tilgjengelighet, kvalitet på hørselskurser og høreapparater, nødtjenester på sms, tolketjenester, kursvirksomhet, regionale samlinger og samlinger for barn og ungdom, tilrettelegging i videregående utdanning, og utforming av kommunikasjonsstrategi. Din Hørsel 06 2015 9 HLF (Norge) Medlemmer: Har passert 60.000 medlemmer i år. Sekretariat: 27 ansatte Aktuelle saker: Medlemsverving, tilrettelagt opplæring på alle plan, opplæring av skrivetolker, kommunal hørselsomsorg, brukermedvirkning, kunnskapheving i kommunal sektor, tilpasningskurs og helsetilbud ved HLF Briskeby, styrke det interessepolitiske arbeidet i organisasjonen, øke tillitsvalgtes kunnskapsnivå med å videreføre HLFs lederskole til HLF-skolen, teksting av tv-programmer, bistandsprosjektet i Malawi, studiearbeid, fortsatt skolering av likepersoner, samt ulike prosjekter i samarbeid med Extra-stiftelsen. Hörselsskadad es Riksförbund (Sverige) Medlemmer: 38.344 i 2014 Sekretariat: 65 ansatte Aktuelle saker: Har fått medhold i Statens medicinsk-etiske råd at det ikke er etisk holdbart med medfinansiering av høreapparater, en kartlegging av hørselsrehabilitering i barnehage og skole pågår, en arbeidsgruppe ser nærmere på kvaliteten i omsorg, service, behandling og rehabilitering, venter fortsatt på en utredning om skrivetolking som stadig blir utsatt, lydmiljøet i skoler og barnehager, teksting av svenskproduserte filmer, og viderefører et utviklingsprosjekt i Bolivia. Hørefo reningen (Danmark) Medlemmer: 8.500 Sekretariat: Åtte ansatte Aktuelle saker: Har to plasser i brukerrådet i TV og satser mye på bedre teksting og mindre støy på tv og radio, egen kursserie for livskvaliteten til hørselshemmede mellom 35-og 60 år, arbeider aktivt mot useriøse aktører og anmeldt to produkter rettet mot hørselshemmede, er aktive på sosiale medier, og informasjon gjennom Høremanualen.


Din Hørsel nr. 6/2015
To see the actual publication please follow the link above