Page 8

Din Hørsel nr. 6/2015

TEMA norden Heyrnarhjálp (Island) Medlemmer: 634 Sekretariat: én ansatt, har solgt sine lokaler og leier nå. Aktuelle saker: Skal i høst reise rundt på Island sammen med det statlige hørselsinstituttet og orientere om hørselssaken. Gir ut medlemsblad en gang årlig, og har deltatt i et utdanningsprosjekt i EU-regi. Arbeider aktivt sammen med andre handikaporganisasjoner for å bedre forholdene for mennesker med en nedsatt funksjonsevne. Utfordringer i kø De nordiske hørselsorganisasjonene teller til sammen 116.972 medlemmer, klart størst er HLF med over halvparten av medlemmene. Aktivitetsnivået varierer fra land til land, og utfordringene er mange – og felles. Tekst Tor Slette Johansen Illustrasjon Colourbox Din Hørsel bringer her en sammenfattet oversikt over aktivitetsnivåene i de ulike landene; hva som er oppnådd, hvilke saker organisasjonene arbeider med, og hvilke utfordringer de står overfor. Oversikten er basert på medlemsorganisasjonenes rapporter i år til Nordiska Hörselskadades Samarbetskommitté som ble lagt frem på komiteens møte tidligere i høst. 8 Din Hørsel 06 2015 Felag id fyri hoyribrekad i Føroyum (Færøyene) Medlemmer: 288 Sekretariat: Delegert ut arbeidet til en ekstern sekretær og revisor. Aktuelle saker: Arbeider for å endre loven om brukerbetalte høreapparater, midler til skrivetolking på linje med tegnspråktolking er i havn, hørselsscreening for nyfødte er innført, kjemper for bedre tv-teksting, og for bedre tilrettelegging for hørselshemmede i offentlige bygg.


Din Hørsel nr. 6/2015
To see the actual publication please follow the link above