Page 6

Din Hørsel nr. 6/2015

PS 6 Din Hørsel 06 2015 TEMA norden Tekst og foto: Tor Slette Johansen Tekst og foto Tor Slette Johansen Formannskapet i Nordiska Hörselskadades Samarbetskommitté (NHS) skifter hvert andre år mellom medlemslandene i Norden, og i 2015-2017 er det Norge som innehar formannskapet. HLFs organisasjonssjef Roar Råken er ordförande. Økt synligh et Sentralstyret i HLF har gjennom 2014 og ut på nyåret 2015 vurdert hva det ønsker å få gjennomslag for når de nå tar over ledelsen av NHS. – Noen av områdene som har vært viktig i så henseende har vært at i HLFs formannsskapsperiode skal NHS være synlige opp i mot de nordiske lands myndigheter og NHS skal i sterkere grad påvirke de ulike lands politikere innen hørselsutfordringene vi står ovenfor nå og i årene som kommer. HLF skal via NHS formannskapet benytte godt fungerende frivillighetsverktøy som skal underbygge og supplere de forhåpentligvis interessepolitiske seirene vi får gjennom påvirkningen av de nordiske lands politikere. Endelig er det av betydning at HLF gjennom sitt formannskap sikrer NHS sitt økonomiske grunnlag for videre drift de !HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) tok over formannskapet i den Nordiska hørselsskadades samarbetskomittè NHS fra august 2015 til august 2017, med HLFs organisasjonssjef Roar Råken som ordförande. No rdisk for en be hørselsom De nordiske hørsels-organisasjonene må være tydeligere på at oppfølging av hørselshemmede er en oppgave som de nordiske landene må løse i større grad enn de til nå har klart. Med HLF i førersetet har arbeidet startet med å påvirke de nordiske politikerne.


Din Hørsel nr. 6/2015
To see the actual publication please follow the link above