Page 39

Din Hørsel nr. 6/2015

Testamentariske gaver HLF har laget en brosjyre om testamentariske gaver, hvor det ble orientert om ulike sider ved testamenter. Vi gjengir her i kortform de viktigste punktene. >> Alle har full anledning til testamentere hele eller deler av det de eier til organisasjoner. HLF er takknemlig for alle gaver, store og små. >> Er du barnløs kan du testamentere alt. Har du barn, er det begrenset til en tredjedel. Sitter du i uskiftet bo blir det bare halvparten av boet, dvs. en sjettedel. >> Om ønskelig vil HLF være behjelpelig med juridisk bistand til å sette opp testament for deg.  Dette gjøres vederlagsfritt dersom HLF tilgodesees. >> Uten testament vil det du etterlater deg tilfalle staten hvis du ikke har barn eller slektninger. >> I HLFs testament-guide får du råd om skriving av testament og informasjon om hvordan din gave kan hjelpe hørselssaken. Kontakt HLF på hlf@hlf.no eller 22 63 99 00 for å bestille brosjyren. Din Hørsel 06 2015 39 DH DH-af kat hos hørselslege fikk hun diagnosen "otosclerose" som er en bindevevssykdom i mellomøret. Begge ører var angrepet. Det ble besluttet at hun skulle opereres for sykdommen i håp om å bedre hørselen, og et par år etter sykdomsutbruddet gjennomgikk hun en operasjon som skulle bedre hørselen. Dessverre var operasjonen helt mislykket på venstre øre, og istedetfor at hun ble bedre, mistet hun hørselen helt på dette øret – noe som vedvarte livet ut. Hun beholdt noe hørsel på høyre øre, men den forble permanent sterkt svekket. Slutt et som lærer Betzys hørselstap endret hennes livssituasjon sterkt, og var den direkte årsaken til at hun måtte slutte som lærer i barneskolen. Det ble helt umulig for henne å ha undervisning i en klasse med 25 elever når hun ikke oppfattet hva barna sa. Samtale med mange mennesker samtidig var også særlig vanskelig. Hun gikk derfor over til å ha enkeltvis hjemmeundervisning for barn med spesielle behov. Dette var et meningsfylt arbeid for henne, men ganske annerledes enn det hun tidligere arbeidet med. Sto r venninnegjeng Også i sosiale sammenhenger ble livet hennes vanskeligere. I større forsamlinger kunne hun falle helt ut av samtalene, og hun måtte alltid passe på hvordan hun satt plassert for at hun skulle oppfatte mest mulig. Hun hadde valgt å ikke stifte egen familie, men hun hadde en stor venninnegjeng som hun holdt mye sammen med, ikke minst på reiser rundt om i verden, og som visste om og tok hensyn til hennes problemer. Isolerte seg I de siste årene av livet hennes ble imidlertid hørselsproblemene så altoverskyggende at hun i større grad isolerte seg fra sosiale begivenheter. Redselen for ikke å kunne følge med i samtaler tok med andre oed overhånd, og gjorde at hun foretrakk å holde seg hjemme. Hørselsproblemene hennes medførte også store praktiske utfordringer. Ikke hørte hun når noen ringte på døren, ikke hørte hun telefonen, ikke hørte hun radio, og hun var avhengig av at tv-programmer hadde tekst for at hun skulle kunne følge med. Ja, selv det å gå ut for å handle kunne by på utfordringer både i forhold til trafikk og dialog i butikker. Hørselen var også medvirkende til at hun til slutt måtte selge huset hvor hun var vokst opp – til tross for at hun svært gjerne ville bo der. Men å skulle bo i et stort hus alene – uten hørsel – ville for de fleste fortonet seg skremmende og vanskelig. Et bedre liv med HLF På bakgrunn av de problemene manglende hørsel medførte for Betzy, ble hun naturlig nok svært bevisst hvilke utfordringer hørselshemmede møter i samfunnet. Selv fikk hun etter hvert kontakt med Hørselshemmedes Landsforbund, som på mange måter bidro til å gi henne et bedre liv. Dette er også bakgrunnen for at Betzy valgte å testamentere et stort pengebeløp til foreningen. Den hjelpen hun visste foreningen kan tilby hørselshemmede, ville hun gjerne være med å bidra til at også andre med samme problemer skal få nyte godt av i så stor utstrekning som mulig. Og dersom pengene også kan bidra til videre utvikling for foreningen, ville det vært akkurat hva Betzy ønsket. Tryggh et med likesinnede Betzy fikk tildelt høreapparat, men teknologien på 1960/70-tallet var ikke slik som i dag. Hun oppfattet nok apparatet som vanskelig å bruke, og antagelig ga det heller ikke tilstrekkelig effekt. Heldigvis ble apparatene etter hvert bedre, og hun fikk kunnskap om høreapparat og hjelp til å skaffe batteriet og annet utstyr gjennom HLF-butikken. I det hele tatt - den hjelpen hun fikk fra Hørselshemmedes Landsforbund, og ikke minst den tryggheten hun fant i samvær med likesinnede i forbindelse med deltakelse på ulike arrangementet i regi av foreningen, var av stor betydning for henne. Hun deltok blant annet på kurs i databruk og kurs i bridge som hørselsforeningen arrangerte. På den måten ble det lettere for henne å følge med, og hun slapp følelsen av å være utenfor, slik som i mange andre sammenhenger. God hjelp lokalt Hun var en ivrig leser av bladene Din Hørsel og Høreluren som ga henne mange nyttige tips og råd. Gjennom foreningen fikk hun også hjelp til å få anskaffet en del praktisk utstyr i leiligheten som gjorde det lettere for henne å høre når det ringte på døren eller å høre når telefonen ringte, samt teleslynge slik at hun lettere skulle kunne følge med på radio og tv, og endelig utstyr som skulle hjelpe til å vekke henne dersom det skulle begynne å brenne. Natu rlig mottak er Betzys hørselsproblemer styrte og påvirket det meste av hennes voksne liv på mange områder, og nettopp derfor ble Hørselshemmedes Landsforbund den mest naturlige mottakeren for en testamentarisk gave fra henne ved hennes bortgang i juli 2015 – nesten 90 år gammel.”


Din Hørsel nr. 6/2015
To see the actual publication please follow the link above