Page 36

Din Hørsel nr. 6/2015

Ventetid Din Hørsel har siden oktober 2007 satt søkelys på ventetid for tilpasning av høreapparater – fra rekvisisjon fra fastlege er mottatt/registrert til tilpasning starer hos audiograf. Den gang var det 21,8 ukers ventetid i gjennomsnitt. Denne måneden viser en ventetid på 26,2 uker, en nedgang på 0,7 fra målingen før. HLFs krav er maks 12 ukers ventetid. Gledelig denne gang er det at «verstingen» Ålesund sjukehus har redusert sin ventetid fra 63 til 40 uker, og dermed bykser vekk fra bunnplasseringen. Nå er det Vestre Viken HF i Drammen, Universitetssykehuset i Nord-Norges sentraler i Tromsø og Harstad som utgjør bunnsjiktet med 52 ukers ventetid – ett helt år! DH Hørselssentral 09_07 08_15 09_15 Endring side august 1 Helgelandssykehuset HF, avd Rana 3 4 4 0 2 Molde Sjukehus 25 6 6 0 3 Finnmarksykehuset HF, Karasjok 16 6 6 0 4 Sykehuset innlandet, Kongsvinger 13 8 8 0 5 Kristiansund Sjukehus 6 8 8 0 6 UNN HF, Narvik sykehus 15 10 10 0 7 Helgelandssykehuset, HF avdeling Sandnessjøen 8 12 12 0 8 Sykehuset Telemark, Rjukan 20 20 0 9 Nordlandssykehuset HF, avd Lofoten 16 20 20 0 10 Akershus Universitetssykehus 6 20 20 0 11 St. Olavs hospital 30 20 20 0 12 Haugesund Sjukehus 17 20 20 0 13 Helse Finnmark, Klinikk Hammerfest 26 23 23 0 14 Sykehuset innlandet, Gjøvik 26 24 24 0 15 Nordlandssykehuset HF, avd Bodø 16 24 24 0 16 Haukeland Universitetssykehus 30 24 24 0 17 Sørlandet sykehus HF, Arendal 40 26 26 0 18 Stavanger Universitetssjukehus 25 26 26 0 19 Vestre Viken HF, Kongsberg sykehus 24 26 26 0 20 Sørlandet sykehus HF, Kristiansand 52 26 26 0 21 Sykehuset Namsos 4 28 28 0 22 Sykehuset Innlandet Elverum 36 30 32 -2 23 Finnmarksykehuset HF, Alta 0 32 32 0 24 Sykehuset Telemark, Skien 32 32 32 0 25 Lovisenberg diakonsykehus 20 33 33 0 26 Førde Sentralsjukehus 40 35 35 0 27 Sykehuset Østfold, alle sykehus 20 40 40 0 28 Ålesund Sjukehus 20 63 40 -23 29 Helse Finnmark, Kirkenes 12 42 42 0 30 Sykehuset i Vestfold 32 50 44 -6 31 Vestre Viken HF, Drammen 12 46 52 6 32 Universitetssykehuset Nord- Norge HF 36 52 52 0 33 UNN HF, Harstad sykehus 24 52 52 0 Gjennomsnitt 21,8 26,9 26,2 -0,7 Barometer Kilde: www.sykehusvalg.no per 23.09.2015 36 Din Hørsel 06 2015


Din Hørsel nr. 6/2015
To see the actual publication please follow the link above