Page 34

Din Hørsel nr. 6/2015

Barn i fokus i Stavanger 34 Din Hørsel 06 2015 PS Du kan lese intervju med Warnecke i Din Hørsel nummer 02-2015 http:// www.c-mer.no/web_publikasjon/HLF/ Din_Horsel_1502/#/10/ CALL-DEX - en unik streamer for mobiltelefon CALL-DEX streamer mobiltelefonsamtalene opp til dine Widex høreapparater. Bare sett CALL-DEX inn i mobiltelefonen og du er i gang! - ingen ledninger - “plug & play” - batteristørrelse 10 - passer de fl este mobiltelefoner CALL-DEX er kompatibel med alle høreapparatmodellene i seriene Widex DREAM og Widex CLEAR. For mer informasjon, se våre nettsider www.medisan.no eller ring 22 59 90 40. Carola Warnecke har en sentral rolle i dette arbeidet. Hun er likeperson for foreldre og barn i HLF Stavanger og omegn, fylkeskontakt i Rogaland og nyvalgt medlem i HLFs Foreldre- og barnutvalg. – Konklusjonen på møtet var at vi skal arrangere fire-seks samlinger i året. Med det ønsker vi å skape en arena der foreldre og barn med hørselsutfordringer kan møte likesinnede, utveksle erfaringer og få tips og råd fra andre foreldre i sammen situasjon. Blant annet ser vi for oss å invitere NAV hjelpemiddelsentral (hørsel) og hørselskontakten i Stavanger kommune for å få mer informasjon om hørselsomsorgen. HLF Stavanger og omegn vil avholde juleverksted i slutten av november, planlegger neste år tur til Kongeparken, spesielle foredrag for foreldrene, indianerfest – for å nevne noen arrangementer. Mer kunnskap om laget er det å hente på lagets nye facebook-side «Foreldre og barn HLF Stavanger og Rogaland». (DH) HLF Stavanger og omegn har nå startet arbeidet med å gi et hørselsfaglig tilbud til foreldre og barn opp til ti år i Stavanger og Rogaland. I slutten av august samlet laget syv voksne og fem barn til den første samlingen.


Din Hørsel nr. 6/2015
To see the actual publication please follow the link above