Page 32

Din Hørsel nr. 6/2015

Debatt 32 Din Hørsel 06 2015 Snak om kvalitet! >> Arne Heilo, sekretær i HLF Nøtterøy og Tjøme I Din Hørsel 2-15 gir helse-og omsorgsminister Bent Høie oss sin resept mot lang ventetid for tilpasning av høreapparater. Den kan oppsummeres slik: Mer omfattende bruk av fritt sykehusvalg og eventuelt bytte behandlingssted hvis man ikke er fornøyd med ventetiden. Økt bruk av private avtalespesialister kan redusere ventetidene hvis de arbeider faglig forsvarlig og kostnadseffektivt. Gi bedre opplæring i bruken av apparatene ute i kommunene ved bruk av ambulerende audiografer og likemenn. Ja, vel. Fritt sykehusvalg kan utjevne forskjellene i ventetid mellom sykehusene, men vil ikke gi større total kapasitet. Høie vil øke kapasiteten ved å benytte flere private avtalespesialister hvis man kan stole på deres arbeid. Jeg vil si: Alle skal arbeide faglig forsvarlig og kostnadseffektivt, både private avtalespesialister og ansatte på sykehusenes hørselssentraler. Det er dessverre ikke tilfelle i dag. Det snakkes bare om lange ventetider, men dét er ikke hovedproblemet. Det største problemet er varierende og til dels dårlig kvalitet på arbeidet som utføres. Etter å ha brukt høreapparater siden 1984, fikk jeg i 1999 på Rikshospitalet apparater som bare forverret hørselen. Jeg måtte begynne med mikrofon og FM-overført lyd direkte i øret. I 2001 fikk jeg kontakt med audiofysiker Georg Træland i Arendal som målte min smerteterskel for lyd til 80 dB. Høreapparatene ga et lydtrykk på 90 dB. Svært mye lyd var smertefull. I løpet av tre år prøvde jeg fire ulike fabrikater og endte opp med Oticon Syncro som var de første apparatene jeg opplevde behagelige og kunne bruke hele dagen. Træland var den første som også utførte IG-måling for å få optimal innstilling. I 2010 prøvde jeg ut nye apparater på Rikshospitalet. Audiografen der ga meg bare fabrikkinnstilte apparater og ville ikke ta IG-måling, for da måtte vi gå inn i et annet rom. Jeg fikk beskjed om vurdering av apparatene etter cirka to måneder. Etter tre dagers bruk var det klart at jeg hørte dårligere med de nye enn de gamle apparatene. Jeg sendte epost om at de allerede ”lå i skuffen”, men jeg fikk ingen oppfølging. På en privatklinikk i Bærum spurte jeg audiografen om IG-måling. Hun svarte at hun hadde drevet med hørsel i tyve år og DH Debattinnlegg sendes til: Epost: debatt@hlf.no Post:v HLF, Postboks 6652, Etterstad, 0609 Oslo, merket ”Debatt” Kronikk (etter avtale) Maks 3000 tegn (inkl. mellomrom) Øvrige innlegg. Maks 1000 tegn (inkl. mellomrom) Flere innlegg på www.hlf.no/debatt Alle innlegg skal signeres. Legg gjerne ved portrettfoto. Redaksjonen forbeholder seg retten til å forkorte og publisere innlegg elektronisk. Innlegg returneres ikke. Kronikk Kvalitet. God kvalitet i tilpasning av høreapparater er ofte mangelvare i dag, og det fokuseres for mye på kvantitet.Illustrasjonsfoto: Colourbox


Din Hørsel nr. 6/2015
To see the actual publication please follow the link above