Page 31

Din Hørsel nr. 6/2015

Din Hørsel 06 2015 31 4 av 5 med tinnitus har også nedsatt hørsel Ta kontakt med Oticon for mer informasjon på telefon 23256100 eller se Oticon.no for å lære mer. PS Tinnitus SoundSupport™ Soft Speech Booster Opptil 20% bedre oppfattelse av svak tale God læring med nedsatt hørsel Årets erfaringskonferanse på HLF Briskeby er viet læringssituasjonen for unge hørselshemmede. Konferansen arrangeres 29. og 30. oktober, og det er fortsatt ledig plass. Du kan fortsatt melde deg på konferansen på https://www.hlf.no/vi-tilbyr/hlf-briskeby/ Buskerud, Telemark og begge agderfylkene. – Området er stort, og vi vil tro det er mange som kan ha stor nytte av dette tilbudet. Tilbudet er basert på dagkurs, slik at den enkelte selv må komme seg til og fra hver dag. Vi ser at dette kan skape utfordringer for mange, men det er adgang til å søke Pasientreiser om tilskudd til reise og overnatting. – Vi tar også imot søkere fra andre helseregioner, og de får bli med hvis det er ledig plass, sier Inge Bossen Thorsen og Tone Segtnan. Selv om det er elevers rettigheter og muligheter som står i sentrum, burde flere av temaene og foredragene av almen nytte og interesse. Konferansen starter med at spesialpedagog Øystein Stette går gjennom Opplæringsloven og Friskoleloven med vekt på rettigheter i videregående opplæring, videre fordrar Anders Huse ved Navs hjelpemiddelsentral, Hedmark om den vanskelige overgangen fra skole til arbeid, og mellom foredragene begge dager blir det bruker innlegg ved nåværende og tidligere elever ved Briskeby videregående skole. Karine Wagner ved Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse snakker om hørsel og psykisk helse hos unge, Inger Anita Herheim kåserer om «Når edderkoppen herjer i hjernenettverkene», Randi Snefjellå foredrar om klinisk helse og unge med nedsatt hørsel, språk og kognisjon blir ivaretatt av lektor og forsker Pia Thomsen ved Institut for sprog og kommunikation ved Syddansk universitet, før professor Ona Bø Wie avslutter foredragsrekken med å fortelle om hvordan det går med elever med CI i videregående opplæring. (DH) Fornøyd. Inge Bossen Thorsen(til venstre) og Tone Segtnan er godt fornøyd med oppslutningen om HLF Briskebys nye helsetilbud.


Din Hørsel nr. 6/2015
To see the actual publication please follow the link above