Page 3

Din Hørsel nr. 6/2015

Din Hørsel 06 2015 3 Utgitt av HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) DIN HØRSEL 6 2015 www.hlf.no Tema Hørsel i Norden Krev din rett! Din Hørsel_6_15.indd 1 01.10.15 12:16 Vi er ikke alene om å kjempe for en bedre hverdag for hørselshemmede her i Norge. Også våre nordiske naboland har sitt å stri med. HLF tok tidligere i høst over lederskapet i Nordiska Hörselskadades Samarbetskommitté (NHS), og skal lede det nordiske samarbeidet for en bedre hørselsomsorg de neste to år. Og målet er klart: NHS skal være en enda tydeligere pådriver for at alle hørselshemmede i Norden får en langt bedre oppfølging enn de får i dag. Komiteen har allerede hatt møter med Nordisk råd og flere fraksjoner i det nordiske politiske samarbeidet. Utfordringer derfra er å levere inn et forslag som kan implementeres i Nordisk Råds handlingsplaner. Det forslaget kommer ganske så kjapt. Politisk påvirkning er viktig for å nå sine mål. Det gjelder på de nordiske plan, og det gjelder på lokalt plan her hjemme. Uten en plass ved bordet hvor beslutninger fattes, vil ikke ønsker og krav om en bedre hverdag ha samme gjennomslagskraft. Det er viktig å delta aktivt i både rådgivning og der beslutninger fattes. HLF forbereder nå en storstilt satsing på kompetanseheving i hele organisasjonen gjennom HLF-skolen, en videreføring av HLFs lederskole. Her vil brukermedvirkning få en sentral plass. Brukerrepresentanter vil få solid opplæring og dermed være godt rustet til å fremme hørselssaken i de fora hvor det er viktig å bli hørt. Det er en tøff oppgave, men den er viktig, og den vil bety så uendelig mye for alle hørselshemmede og andre som sliter med nedsatt funksjonsevne. Innhold Ansvarlig redaktør Tor Slette Johansen johansen@hlf.no Generalsekretær Inger Marie Tørnquist, konstituert Forbundsleder Morten Buan HLFs sekretariat Pb 6652 Etterstad 0609 Oslo Tlf. 22 63 99 00 Faks 22 63 99 01 hlf@hlf.no www.hlf.no Besøksadresse Brynsveien 13, Oslo Adr. endr./ abonnement Rettes til sekretariatet Utgiver HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) Utgivelser/Opplag 8 utgaver i året / 53 870 HLF Annonseinfo Markedskonsulent Ine M. Eide annonse@hlf.no Design/Layout cathrines cmykeri chfuglei@gmail.com Trykk Polinor www.polinor.no Manusfrister 2015 DH 07/15: 13. oktober DH 08/15: 11. november DH 01/16: 11. januar Leder 4 Har du hørt 6 Nordisk løft for hørsel 8 Mange og like utfordringer 10 Advarer mot brukerbetaling 12 Her er dine rettigheter 14 Brukermedvirkning i fokus 16 Guide for brukerrepresentanter 18 10 spørsmål: Hans-Petter Østreng 20 X-ord og Morten B. 22 God lyd i barnehagen 26 Frisk med gentamycin 30 Stor aktivitet på Briskeby 32 Debatt 34 Aktive foreldre og barn 36 Ventetidsbarometeret 37 Letter på seksårsregelen 38 Stor gave til HLF OPPLAGSKONTROLLERT 22 20 La din stemm e bl i hørt Foto: Colourbox.com 8


Din Hørsel nr. 6/2015
To see the actual publication please follow the link above