Page 28

Din Hørsel nr. 6/2015

Gentam ycin mot svimmelhet Torhild Rakvaag Vassdal er én av de mange som overlege og ønh-spesialist Dag Sunde ved Molde sjukehus har hjulpet til et bedre liv uten stadige og smertefulle svimmelhetsanfall, Tekst og foto Tor Slette Johansen med bruk av gentamycin-behandling. Gentamycin er et antibiotika som er ototoksisk (Store Medisinske leksikon: som virker skadelig på ørene og hørselen) for sansecellene i det indre øret, og er en av flere behandlingsmetoder for å fjerne svimmelhetsanfallene hos morbus ménière-pasienter. – Hvis vi doserer riktig kan vi selektivt slå ut sansecellene for balanse uten samtidig å ødelegge sansecellene for hørsel, sier Dag Sunde. Ra sk behandling – For de aller fleste vil ikke gentamycinbehandlingen gi dårligere hørsel, men vi kan ikke gi noen garantier. Noen ganger har vi derimot opplevd at hørselen faktisk blir bedre etter behandlingen. 28 Din Hørsel 06 2015 denne «tenkepausen» som skal til for at pasientene blir bedre. Flere metod er Bruk av steroider er en annen behandlingsform som nå også brukes. – Steroider sprøyts inn på samme måte som gentamycin, og steroider ødelegger ikke sanseceller hverken for hørsel eller balanse. For noen fungerer det bra, men steroider har ikke samme, varige effekt som behandling med gentamycin. En tredje behandlingsmåte mot svimmelhetsanfall er å legge inn dren som utjevner trykkforskjellen mellom mellomøret og det indre øret. – Men gentamycin-behandling er den mest effektive, og den mest kostnadseffektive behandlingen i verden, sier Dag Sunde. Selve behandlingen er gjennomført på en time. – Vi legger pasienten i en spesiell stilling, og med en sprøyte gjennom trommehinnen tilfører vi gentamycin i mellomøret. Pasienten ligger så stille i en time – og så er behandlingen ferdig. – De aller fleste blir bra etter én behandling, men vi kan gi flere og større doser hvis det ikke hjelper første gang. Tenkepau se Dag Sunde understreker at dette er en behandling som bare kan gis til pasienter med morbus ménière. – Vi gir alltid pasientene noen ukers betenkningstid, slik at de får tid til å tenke over om de virkelig ønsker å ta denne behandlingen. For vi legger ikke skjul på at sanseceller for balansen blir ødelagt. Og noen ganger er det ikke mer en


Din Hørsel nr. 6/2015
To see the actual publication please follow the link above