Page 24

Din Hørsel nr. 6/2015

Ambassadører. HLFs tillitsvalgte står på for å spore budskapet om god lyd i barnehagen. kampanjen i fjor stilte Grete Kristoffersen opp med audiometer i barnehagen og hørselstestet alle de ansatte. – Ingen fikk påvist hørselsskader, med et lite unntak av daglig leder, sier hun, og Spigseth medgir at hun kanskje bør gjøre noe med problemet, men understreker at det ikke skyldes barnehagen. På landsbasis viser undersøkelser at tre av fire barnehageansatte er utsatt for plagsom støy, og at en av fire er hørselsskadet som følge av støy. Universel utfo rming Allerede i planleggingsarbeidet la de ansatte vekt på universell utforming. Arkitekten og byggherren var lydhøre, men vi fikk ikke alle ønsker innfridd. – Det resulterte i enkelte materialvalg som vi oppfattet som uheldige for støynivået. Dette har vi sakte men sikkert gjort noe med, og i dag fremstår barnehagen som universell utformet. Spesielt har vi satset på myke materialer i gulv og i bordplater, og ikke minst lyddempende plater i taket, sier daglig leder Brit Spigseth. – Gardiner er støydempende, det er lite av det her? – Gardiner er også støvsamlere og veldig uheldig for allergikere, så vi må ta noen valg. Små grupper Barnehagen utarbeidet i fjor høst en egen rapport etter kartlegging av støy. Svein Olav Knapperholen gikk med en støymåler på seg en hel dag. Ingen av gjennomsnittsmålingene oversteg Arbeidstilsynets grense på 85 dB, men spesielt ved frilek inne nærmet det seg grensen. Høyeste enkeltmåling ble målt til 128,5 dB, på en fellessamling der heksa lagde trollsuppe. 24 Din Hørsel 06 2015 Ullern barnehage med sine 13 ansatte og 41 barn, er delt inn i tre avdelinger; grankongla, rognebæra og furustubben. Hver avdeling deler sine barn inn i mindre grupper alt etter hva de enkelte ønsker å gjøre. – Dette er helt klart en god måte å redusere støynivået på. Barna får da ikke så stort behov for å overdøve andre, og leken går lettere med færre samlet, sier Spigseth. Ikk e «mase» De tre ansatte i barnehagen Din Hørsel snakker med, er klare på at man ikke skal snakke om støy i tide og utide. – Vi hadde nylig en prat med barna om mobbing, og det viste seg faktisk at det ble litt mer mobbing rett etterpå. Men det er borte igjen nå. Derfor tror vi ikke det er riktig å stadig «mase» på at man ikke skal bråke så veldig. Det kan fort få en motsatt virkning, sier de, men understreker at det er et tema de tar opp med jevne mellomrom – i tillegg til den daglige «hysjingen». Også foreldrene blir gjort oppmerksom på farene ved for mye støy, både i foreldremøter og i foreldresamtaler, men heller ikke her er støy en gjenganger. – I sum er det bra forhold her. Både Arbeidstilsynet og Navs hjelpemiddelsentral har vært på befaring og synes forholdene er bra. Og det er helt klart at en bevisst holdning både til lyddempende materialer, inndeling i mindre grupper og en bevisst holdning blant de ansatte er viktige årsaker til at arbeidsmiljøet er bra og ingen av de ansatte har tatt skade av å være her. Ingen av barna heller, sier de tre. Ny offensiv fra HLF I disse dager sender HLF ut informasjonsmateriell om kampanjen God lyd i barnehagen ut til 6000 barnehager i hele landet. Forrige kampanje fant sted i 2008. Bakgrunnen er at støy i barnehagen er et økende problem. Undersøkelser viser at tre av fire barnehageansatte er utsatt for plagsom støy på jobben, og at én av fire er hørselsskadet som følge av støy. -Støy er en vanlig årsak til nedsatt hørsel, tinnitus, stress og muskelspenninger, og derfor er forebygging av støy så viktig. Ikke minst i barnehager hvor det til tider kan være mye støy, sier HLFs markedskonsulent Nina Unn Øieren som er ansvarlig for God lyd i barnehagen-kampanjen. Kampanjen retter søkelyset mot farlig støy, og inneholder blant annet informasjonsmateriell om hørsel generelt, om støy i barnehager, gode råd om praktiske tiltak for å redusere uønsket støy, og forslag til leker hvor de ansatte kan involvere barna i temaet støy. Tidligere i høst arrangerte HLF et kurs for tillitsvalgte som skal bidra til å spre informasjon i sine nedslagsfelt. DH DH-af kat Statistisk sentralbyrå (SSB) har følgende tall for norske barnehager i 2014: Statistisk sentralbyrå (SSB) har følgende tall for norske barnehager i 2014: >> 6205 barnehager – både offentlige og private – en nedgang på 470 de siste fem årene. >> 286.414 barn i alderen 0-6 år, det tilsvarer ni av ti barn i aldersgruppen. >> Dette er en økning på 16.240 barn de siste fem årene. Økningen er størst i gruppen 1-2 år. >> Barn med fast plass har de siste fem år økt fra 85 til 93 prosent. >> I 2014 var det 94.000 ansatte i norske barnehager. 6700 er styrere, og 25.100 er pedagogiske ledere. Andelen som er utdannet til disse stillingene er henholdsvis 92 og 89 prosent.


Din Hørsel nr. 6/2015
To see the actual publication please follow the link above