Page 20

Din Hørsel nr. 6/2015

20 Din Hørsel 06 2015 VINN OPPTIL300.000,- HLF lotteriet 2015 t SKRAP OG VINN 3 like symboler gir gevinst t OVER 29.000 GEVINSTER gevinst3 30 kr VINN OPPTIL300.000,- HLF lotteriet 2015 SKRAP OG VINN H3-0000-000 HLFLOTTERIETHLFLOTTERIETHLFLOTTERIETHLFLOTTERIETHLFLOTTERIETHLFLOTTERIETHLFLOTTERIETHLFLOTTERIETHLFLOTTERIETHLFLOTT 300.000,- EKSTRASPILL MÅ IKKE SKRAPES t 3 like symboler gir gevinst t OVER 29.000 GEVINSTER gevinst3 30 kr H3-0000-000 HLFLOTTERIETHLFLOTTERIETHLFLOTTERIETHLFLOTTERIETHLFLOTTERIETHLFLOTTERIETHLFLOTTERIETHLFLOTTERIETHLFLOTTERIETHLFLOTT 300.000,- EKSTRASPILL MÅ IKKE SKRAPES Morten har ordet DH Krys Ord Løsningen må være hos oss innen 9. november. Sendes til HLF, Postboks 6652 Etterstad, 0609 Oslo merket X-ord eller som scannet løsning/løsningsord til kryssord@hlf.no Vinnere 04/15 Tor Tveraaen, 3947 Langangen Liv Gunnes Kvaal, 7580 Selbu Edle Walle, 3256 Larvik 10 5 2 Fremtidens hørselsomsorg Vi ser en klar desentralisering av omsorgstjenestene i Norge. Tjenstene skal utføres nærmest mulig brukerne. Dette gjelder også på hørselsområdet. I flere stortingsmeldinger gjennom de siste årene har dette vært en gjennomgående retning. HLF ser positivt på intensjonen om en brukernær hørselomsorg, gjerne i regi av kommunene, men det betinger at det er kompetanse og kapasitet i den lokale hørselsomsorgen. Vi ser at det kreves et aktivt påvirkingsarbeid fra HLF for å få en økt forståelse for at hørsel er en stor folkehelseutfordring. I forbindelse med Folkehelsemeldingen (Stortingsmelding 19), ble det etter HLFs påvirkningsarbeid og Stortingets behandling, skrevet fra en enstemmig helse- og omsorgskomite at de så behovet for å komme med gode tiltak for hvordan hørselsomsorgen skal følges opp. Nå behandles stortingsmeldingen Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet (Stortingsmelding 26) og HLF vil nok en gang i Stortingets behandling målbære viktige områder for hørselsfeltet. De viktigste områdene vi vil fokusere på er: 1. Hørselsutredning må tilbys alle eldre generelt og pleietrengende må spesielt bli prioritert. 2. Kommunene må ha en styrket kompetanse og økt faglig bredde innen hørsel. Alle kommuner må ha hørselskontakter med formell hørselsfaglig kompetanse. 3. Audiograftjenesten må vurderes blant yrkesgrupper som skal gis utvidede rettigheter, for å få refusjonsrett for medisinsk avklarte pasienter. 4. Involvering av hørselshjelpere, likepersoner og brukere i tjenesteutformingen må gis gode og forutsigbare rammevilkår. Jeg opplever som forbundsleder at HLF blir lyttet til og at våre argumenter blir tatt på alvor. Utfordringen er at hørsel er et usynlig handikap og bli alt for ofte glemt og nedprioritert når tjenestetilbudene skal etableres. Det interessepolitiske arbeidet er helt avgjørende om vi skal lykkes med å gjøre hverdagen enklere for landets hørselshemmede. Morten Buan Forbundsleder


Din Hørsel nr. 6/2015
To see the actual publication please follow the link above