Page 15

Din Hørsel nr. 6/2015

Din Hørsel 06 2015 15 hørselshemming, finner jeg det naturlig at våre medlemmer får en plass rundt bordene der saker av betydning for oss diskuteres. Min klare oppfatning er at den lokale stemmen blir viktigere enn noen gang. Krav til kom peta nse En brukerrepresentant representerer ofte ikke bare sin egen organisasjon (se egen sak neste side), men må også være talsmann for andre grupper med sammenfallende interesser. – Det betyr at enhver brukerrepresentant må ha solid kompetanse i bunn. Vi arbeider nå med et pilotprosjekt som skal legge til rette for en bred og faglig god kompetanseheving blant våre medlemmer. Den vil gå inn som en del av HLF-skolen som kommer i gang på nyåret, og vil bli en sentral og prioritert del av opplæringen vår fremover på alle nivåer i organisasjonen. – Det er ingen enkel sak å sitte som brukerrepresentant hverken sentralt eller lokalt, derfor er det viktig å skolere både nåværende og fremtidige representanter samt tillitsvalgte, slik at de er godt forberedt på hvilke oppgaver som venter dem. Nye stemm er Morten Buan sier også dette er en gyllen anledning til å videreføre intensjonen i forrige landsmøteprogram om nye møteplasser. – Det er mange medlemmer i HLF som ikke har tillitsverv hverken sentralt eller lokalt, men som sitter på fagkunnskap innen mange områder. Når vi nå satser så sterkt på brukermedvirkning, er det viktig å engasjere disse medlemmene til å gjøre en innsats på et felt de har spesiell interesse og spesielle forutsetninger og kunnskap for å gjøre en utmerket innsats. – Vi vet jo i dag at tiden knapt rekker til for de fleste, og jeg tror det er lettere å få tak i dyktige folk til helt dedikerte oppgaver. Så én av mange viktige oppgaver fremover blir å inspirere og motivere medlemmer til å ta et ekstra tak for hørselssaken og dermed bidra til å gjøre hverdagen enklere for hørselshemmede, sier Morten Buan.


Din Hørsel nr. 6/2015
To see the actual publication please follow the link above