Page 14

Din Hørsel nr. 6/2015

Krev din rett. HLF vil prioritere arbeidet med å gi medlemmer og tillitsvalgte kunnskap og motivasjon til å være brukerrepresentanter, spesielt i kommunene hvor stadig mer av hørselsomsorgen blir bestemt. Prioritering. HLFs forbundsleder Morten Buan vil prioritere brukermedvirkning. Ta plass rundt bordet! Overføring av mer og mer ansvar for hørsels- omsorgen fra sentralt hold til kommunene gjør at brukermedvirkning 14 Din Hørsel 06 2015 HLFs forbundsleder Morten Buan medgir at HLF til nå ikke har vært nok opptatt av å sørge for å få HLFs-representanter inn i ulike utvalg, både lokalt og sentralt. – Misforstå meg rett; vi har mange brukerrepresentanter som gjør en utmerket jobb på vegne av hørselssaken spesielt og sansetap-gruppene spesielt. Men vi må bli enda bedre på å kreve vår plass i ulike brukerutvalg, enten det er som utnevnte representanter gjennom FFO eller i kommunale råd og utvalg hvor det er naturlig å hevde hørselens sak, sier Morten Buan. Vikt ig område Kommunereformen, folkehelsemeldingen og meldingen om primærhelsetjenesten som skal debatteres i Stortinget i høst, peker alle i retning av en stadig mer desentralisert hørselsomsorg. -Kommunene vil etter hvert få større og større ansvar for hørselsomsorgen, og da er det veldig viktig at hørselshemmede målbærer sine stemmer i de fora hvor både behov og tilbud diskuteres. Lokalt kan det være alt fra teleslynger i kommunale kontorer via universell utforming i nye bygg til ulike tilbud om behandling og rehabilitering. HLF har tyngd e HLF er Norges største frivillige organisasjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne med våre 60.000 medlemmer. –Når vi nå også vet at det i 2020 vil være én million nordmenn med en vil bli et av HLFs viktigste satsingsområder fremover. Tekst Tor Slette Johansen Illustrasjonsfoto Colourbox


Din Hørsel nr. 6/2015
To see the actual publication please follow the link above