Page 12

Din Hørsel nr. 6/2015

Tekst Tor Slette Johansen Det er Atle Larsen, jurist i LHL/FFO, som har utarbeidet det juridiske på oppdrag av HLF. Heftet er på 32 sider, og vil bli løpende oppgradert etter hvert som tillegg og endringer finner sted. Det vil ikke bli trykket opp, men vil bli lagt ut på www.hlf.no når det er endelig redigert. Rettighetsguiden spenner over et vidt spekter. Barnehage, retten til grunn- og videregående opplæring, retten til tegnspråk og talespråk, opptakskrav til høyere opplæring, tilrettelegging i arbeidslivet, sykepenger, yrkesrettede tiltak, uføretrygd, hjelpemidler for hørselshemmede, stønad til høreapparat, rett til helsehjelp, brukermedvirkning ordninger for pårørende og yrkesskadeerstatning – bare for å nevne noe av punktene i rettighetsguiden. 12 Din Hørsel 06 2015 Nyttig verktøy. HLF håper og tror den nye rettighetsguiden vil være et nyttig verktøy for å gjøre hverdagen enklere for landets hørselshemmede. PS Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) har et eget rettighetssenter som kan bistå hørselshemmede som har spørsmål om rettigheter. Tjenesten er gratis. http://ffo.no/ Rettighetssenteret Her er dine retigh eter HLF har nå fått utarbeidet et hefte om hørselshemmede rettigheter, som er en gjennomgang av ulike lover, vedtekter og regler som har betydning for hørselshemmedes hverdag. Nå er den her! HLF Hørselshemmedes Landsforbund Bestill HLF årskalender 2016 med bilder av vakre Norge. Kun 398 kr (inkludert porto 29 kr). Bestill ved å sende epost til giver@hlf.no eller ved å ringe HLF på 22 63 99 00.


Din Hørsel nr. 6/2015
To see the actual publication please follow the link above