Page 11

Din Hørsel nr. 6/2015

Din Hørsel 06 2015 11 innen særlig oppfølging og rehabilitering. Ser vi på de omtalte negative brukererfaringene fra Sverige og Danmark, er det livsfarlig å gå inn på forførende enkle løsninger som splitter opp finansieringsansvaret og gjør brukeren til kunde på et kommersielt marked. Lovmessig utfo rdring Birkeland understreker at det finnes en europeisk standard for høreapparatformidling, som også er gjeldende norsk standard. – En standard er imidlertid bare et verktøy, som må knyttes til lover og forskrifter. Så langt er dette ikke gjort i Norge. Brukerne mangler derfor et nødvendig kvalitetsdokument å vise til i sin vurdering av tjenestene, og ikke minst ved eventuelle klager. Her står HLF og det norske hørselsfaglige miljøet helt klart overfor en felles fag- og interessepolitisk utfordring. Løpende kvalitetssikring Kapasitet og kvalitet må være i balanse, konkluderer Birkeland. – En fremtidsrettet og god norsk hørselsomsorg forutsetter løpende kvalitetssikring og at kapasiteten på hørselsfaglig personell – og selvsagt HLFs likepersoner! – dimensjoneres til å håndtere den økte tilstrømmingen av hørselshemmede, sier Steinar Birkeland. DH DH-af kat >> Nordiska Audiologiska Sällskapet (NAS - www.nas.dk) organiserer de nordiske profesjonene og brukerorganisasjonene innen hørsel. I høst avviklet NAS et symposium i Torshavn på Færøyene, hvor en representant for hvert av de nordiske landene presenterte en utførlig statusrapport om sitt lands hørselsomsorg med vekt på rehabiliteringstilbudet. >> Norsk representant i dette arbeidet, som skal resultere i en publikasjon redigert av avtroppende leder i NAS, professor Claes Möller, er HLFs fagsjef prosjekt Steinar Birkeland.


Din Hørsel nr. 6/2015
To see the actual publication please follow the link above