Page 10

Din Hørsel nr. 6/2015

Tekst Tor Slette Johansen Foto Privat En rett høyre. HLFs fagsjef prosjekt Steinar Birkeland håper ikke norske helsemyndigheter vil innføresvenske og danske tilstander i Norge, noe han mener vil være et HLFs fagsjef prosjekt Steinar Birkeland ser på det nordiske samarbeidsprosjektet innen hørselsomsorgen (se faktaboks) som viktig for å kunne dokumentere og lære av betydelige endringer velferdspolitisk generelt og helsepolitisk spesielt. «Helige kuer» ofres Innen hørselsområdet, som tidligere var nokså likt bygget opp, spesielt i Skandinavia, er det i løpet av de siste få årene skjedd omfattende endringer finansielt, organisatorisk og faglig. – Tidligere «hellige kuer» – for eksempel prinsippene om geografisk likhet i tjenestetilbud, gratis høreapparat og ingen/ lik egenandel – er i flere nordiske land blitt ofret for å spare offentlige utgifter. For brukerne innebærer dette et uoversiktlig og 10 Din Hørsel 06 2015 Advarer mot enkle løsninger Birkeland vurderer norsk hørselsomsorg som foreløpig noenlunde fredet, men han presiserer at det ikke er mangel på utfordringer her hjemme heller. – Hørselsomsorgen sliter særlig med å være på tilbudssiden innen oppfølging og rehabilitering. Befolkningen blir dessuten større og ikke minst eldre, hvilket medfører stadig flere hørselshemmede. Dette merkes allerede gjennom køer ved hørselssentraler og hos private ØNH-avtalespesialister. – I denne situasjonen, med tiltakende køer og lengre ventetider, er det en stor organisatorisk og finansiell utfordring å sikre at den hørselsfaglige kvaliteten på tilbudet opprettholdes og helst styrkes slag i ansiktet for hørselsomsorgen. Advarer mot nabolandtilstander En fremtidsrettet og god norsk hørselsomsorg forutsetter løpende kvalitetssikring og at kapasiteten på hørselsfaglig personell dimensjoneres til å håndtere den økte tilstrømmingen av hørselshemmede. Svenske og danske tilstander er ikke ønsket i Norge. lite forutsigbart tjenestetilbud, sier Steinar Birkeland. – Bor du i Sverige finnes det i dag tre ulike finansieringsmodeller, alt etter hvor brukeren henvender seg. Prisvariasjonene er store, og den offentlige finansieringen er splittet opp regionalt. Biligst mul ig – Det samme gjelder i kanskje enda større grad i Danmark, hvor staten gir hver bruker en tilgodelapp til fri bruk hos totalt 275 private høreapparattilpassere som har ymse faglig kvalitet og en kommersiell interesse i å selge tjenester til sine kunder. – Det hører med til den danske historien at dette landet, som jo er verdensledende innen høreapparatutvikling, har lagt seg på et prinsipp om billigste mulige apparatmodell. Slik sett hadde Hamlet helt klart rett, sier Birkeland med et glimt i øyet: Something is rotten in the state of Denmark! TEMA norden


Din Hørsel nr. 6/2015
To see the actual publication please follow the link above