Page 8

Din Hørsel nr. 3/2015

TEMA Landsmøtet Tekst og foto: Tor Slette Johansen 8 Din Hørsel 03 2015 Din hørsel –HLFs handlingsprogram 2015-2018 HLF skal vedta nytt handlingsprogram for perioden 2015- 2018 under landsmøtet i Molde 12.-14. juni. Her presenterer Din Hørsel hovedpunktene i forslaget som sentralstyret legger frem for landsmøtet. Handlingsprogrammet er langt mer omfattende og detaljert, men av plasshensyn tar vi bare med hovedpunktene. Alle HLF-lag har fått forslaget til handlingsprogram og et studieopplegg tilsendt for drøftelser i tiden frem til landsmøtet. En mill ion hørselshemede i 2020 Hørselsrelaterte lidelser er en av Norges hurtigst voksende folkehelseutfordringer. I 2020 vil det være en million hørselshemmede her til lands. Gruppen er stor og omfatter undergrupper som består av et utall enkeltpersoner med medisinske, tekniske og psykososiale behov. HLF bidrar til å hjelpe hørselshemmede og nærpersoner (eksempelvis partner, foresatte, myndige barn eller nære venner) gjennom frivillig arbeid, politisk påvirkning og hørselsfaglige tilbud i regi av blant annet HLF Briskeby kompetansesenter as (HLF Briskeby). God e løsninger på utfo rdringene HLF utfordrer myndighetene på å utvikle og forbedre det hørselsfaglige tilbudet. Dette skal være helhetlig, kunnskapsbasert og omfatte spesialisthelsetjenesten (særlig hørselssentraler og ØNHavtalespesialister), hjelpemiddelsentraler, lærings- og mestringssentre, tolketjenester, kommunale hørselskontakter, voksenopplæringstilbud, skoletilbud og pedagogiske rådgivningstjenester. Samtidig inviterer vi det offentlige til samarbeid. Gode eksempler er HLFs hørselshjelperordning og øvrige likepersontilbud til brukere samt samarbeidet med kommunene. I tillegg kommer HLF Briskebys hørselsfaglige tilbud om videregående opplæring, skolerådgivning (Statped), tilpasningskurs (NAV) og rehabilitering (Helse SørØst). Lokal hørselsomsorg En særlig utfordring i handlingsprogramperioden 2015-2018 er å øke tilgangen på kvalifisert hørselsfaglig personell i kommunene. HLF og hørselsfaglige aktører er allerede engasjert i slike forsøksprosjekt, hvor også brukermedvirkning – gjennom våre hørselshjelpere og andre likepersoner – spiller en viktig rolle. Målet er å etablere lokale fyrtårn i hørselsomsorgen, for slik å vise vei til god kommunal hørselsomsorg for alle. I dette arbeidet er det bruk for samtlige ledd i organisasjonen, hver for seg og samlet: Lokallagene, fylkeslagene, de faste utvalgene, administrasjonen, forbundsledelsen og HLF Briskeby. Slik løfter vi HLF sammen! Et sterkt HLF og en kompetent hørselsomsorg er og vil være


Din Hørsel nr. 3/2015
To see the actual publication please follow the link above