Page 7

Din Hørsel nr. 3/2015

TEMA landsmøte Din Hørsel 03 2015 7 Kamp fo r tilreteleging Tilrettelegging på bred front er et annet punkt Morten Buan vil dvele ved. – God tilrettelegging er helt avgjørende for hørselshemmedes livskvalitet. Teksting av tv-programmer er ett eksempel, skivetolking et annet. Vi har synliggjort behovet, og fått respons. Både med mer direkteteksting på NRK og nå også på TV 2, og med et eget tidsbegrenset studium for skrivetolker ved Høyskolen i Bergen. – Og for meg personlig er god tilrettelegging for barn og unge i skolen et annet eksempel. Lik rett til likeverdig opplæring uansett hvor du bor i landet og hvilket «språk» du velger, er en menneskerett. – Tilrettelegging handler om rettferdighet og likestilling, og vi vil aldri godta diskriminering på noe plan av noen. HLFs arbeid på dette feltet har gitt viktige resultater, men vi har mange kamper igjen å kjempe. HLF Briskeby en suksess Morten Buan kommer ikke unna HLF Briskeby kompetansesenter as i Lier. – Det har vært en fantastisk utvikling på disse tre årene. Vi skrinla store investeringsplaner og bestemte oss for å investere etter økonomisk evne. Og vi la om til et mye tettere samarbeid mellom Briskeby og HLF, Briskeby er nå en mye mer integrert del av HLF, til gjensidig berikelse for begge parter. – Skolen er sikret med økonomiske midler og stadig større pågang av elever. Kompetansesenteret har utvidet sitt kurstilbud og er med den nylig inngåtte avtalen med Helse Sør-Øst blitt en viktig del av spesialhelsetjenesten. – Og med store og små midler fra mange lokal- og fylkeslag de siste årene har vi nå åpnet en ny paviljong og med den mulighet til å utvikle kompetansesenteret videre. Stor takk og ære til alle som har bidratt. Det viser engasjement og omsorg i praksis, og så byr vi på kompetanse tilbake, smiler Buan. Styrket organisasjon Handlingsprogrammet legger de store linjene for forbundets arbeid de neste årene, og for å få gjennomslagskraft er en styrket og enhetlig organisasjon viktig. – For meg er det viktig å forene alle gode krefter i organisasjonen. Vi skal beholde og styrke våre diagnosegrupper og utvalgene som representerer dem, og de skal synes i vårt arbeid. De gjør en utmerket jobb i dag, og vi må legge forholdene til rette for å bli enda bedre på kommunikasjon mellom utvalgene og mellom hovedutvalget og sentralstyret. Vi må kort sagt samhandle enda bedre enn vi gjør i dag. For å si det med min gamle gymnaslærer Nils Arne Eggen: Vi må spille hverandre gode. Og apropos forene krefter. Morten Buan har fortsatt en visjon om at hele hørsels- Norge skal stå enda mer samlet. – Tiden er ikke moden for å tenke sammenslåing av forbund, men vi har mye å tjene på stå sammen i saker av felles interesse. Det gir styrke å stå sammen. På vei til Molde Buan medgir at det er mye mer han skulle ha nevnt, men håper landsmøteforhandlingene og samværet med HLF-ere der vil gi mer enn god nok tid til å ære dem som æres skal. – Og på vei til Molde skal hele organisasjonen farge landet oransje med årets Hvert øre teller-kampanje. Det er en stor glede å se all den lokale aktiviteten denne kampanjen medfører. Evnen vår organisasjon har til å synliggjøre hørselssaken og være på offensiven er strålende. Det er et voldsomt viktig engasjement som virkelig gleder en forbundsleders hjerte, sier Morten Buan.


Din Hørsel nr. 3/2015
To see the actual publication please follow the link above