Page 4

Din Hørsel nr. 3/2015

DU Har hørt Bidrag sendes til nyheter@hlf.no innen manusfrist (se side 3) SAMLET INN TIL TELESLYNGE HLF Numedal (bildet), som dekker kommunene Nore og Uvdal og Rollag, tok i februar initiativet til et spleiselag for om mulig å reise økonomiske midler til innkjøp og montering av to teleslyngeanlegg i Frivillighetssentralen. Rollag og Veggli helselag har bevilget 36.500 kroner, pensjonistlaget 30.000 og hørselslaget 5000 kroner. Rollag kommune har påtatt seg kostnadene til kabling og montering, og anleggene er nå bestilt og vil være operative i løpet av mai. (DH) 4 Din Hørsel 03 2015 PRISPENGER TIL TELESLYNGE Kulturhuset Ælvespeilet i Porsgrunn ble i fjor høst tildelt den lokale Tilgjengelighetsprisen på 25.000 kroner av Rådet for funksjonshemmede. Nå er pengene brukt på ny teleslynge. Fra før er lyden bedret med teleslynger i salene. Nå blir det bedre lyd også i foajeen, hvor det også holdes konserter. (Porsgrunn Dagblad) DH - følg oss på facebook Husk å melde adresseforandring ved flytting, og vennligst oppgi din epost-adresse. E-post: hlf@hlf.no Telefon: 22 63 99 00 Post: HLF, Postboks 6652 Etterstad 0609 Oslo Les Din Hørsel på nett: www.hlf.no/dinhorsel FRA MALAWI TIL BRISKEBY HLFs utvekslingsprogram med Montfort Special Needs Education College i Malawi er nå inne i sitt tredje år, og nye lærere fra Malawi ved HLF Kompetansesenter er Hanna Chiwindi (til høyre på bildet)) og Rose Makondetsa. (DH) SANGKORT MED TEGNSTØTTE Boken «Sangkort med tegnstøtte» er nå kommet på markedet, med illustrasjoner av Britt Haaland og utarbeidet i samarbeid med spesialpedagog Kari Anna Sandvik. Boken tydeliggjør talen med tegn, hjelper barnet å komme i gang med verbalspråket på en morsom måte, fremmer språkutvikling, styrker barnets kommunikative evner, og gir mestringsglede i å forstå og bli forstått. Med denne boken lærer barn 160 tegn via kjente og litt mindre kjente sanger. Du kan kjøpe boken i HLFs nettbutikk, http://www.hlf.no/ Tilbud-og-tjenester/Nettbutikk/Boker/ (DH) HØRSELSOMSORG PÅ SAMISK Sametingsrådet har bevilget 304.000 kroner til Hørselshemmedes landsforbund til rekruttering av samisk språklige likepersoner, og til å øke tilbudet om samiske informasjonsbrosjyrer. -Forekomsten av hørselsnedsettelse er økende i samfunnet generelt, men de fleste har liten kunnskap om hvilke helsemessige konsekvenser dette gir. Vi har ikke grunn til å tro at dette er annerledes i det samiske samfunnet, sier Sametingsråd Henrik Olsen. Informasjonsmateriell på samisk er derfor viktig for å øke kunnskapen i det samiske samfunnet.


Din Hørsel nr. 3/2015
To see the actual publication please follow the link above