Page 37

Din Hørsel nr. 3/2015

Din Hørsel 03 2015 37 batterier ved godkjent yrkesskade. Men det er mulig å få dekket denne utgiften gjennom yrkesskadeforsikringen. Du må da fremsette krav om dette i forbindelse med erstatningsoppgjøret. Atle Larsen Interessant på netet? Jeg lider av tinnitus, er medlem av HLF og jobber redusert på grunn av lidelsen. Jeg mottok en mail fra en venn om en link om tilpasset musikk og lydbilde, som kan virke interessant. Jeg har jobbet som og er utdannet som lydtekniker, så jeg kan forstå teorien bak dette. Men, man må altså betale for et abonnement for å få tilgang til lydfilene, og de anbefaler en periode på seks måneder. Her er linken: http://www. tinnitracks.com/en/treatment Hva tror dere? Geir Ove W. Sira/ DH I utgangspunktet vil jeg nok heller fraråde deg å gå inn på et slikt abonnement. Grunnen til dette er at tilpasset musikk og lydbilde alene sjelden gir det beste resultatet. Lydstimulering er bare en del av behandlingen, både innenfor TRT (Tinnitus Retraining Therapy) og KAT (Kognitiv Atferdsterapi). Dette er de to metodene som forskningsmessig og erfaringsmessig har vist seg å gi det beste resultatet når det gjelder å redusere tinnitus som plage. Hvis du ikke allerede har forsøkt behandling hos ØNH lege og audiograf med kompetanse på tinnitus, vil jeg heller anbefale dette. Lydgenerator med hvit støy, i noen tilfeller tilpasset hørselsområdet der tinnitus befinner seg, dekkes av det offentlige og skal gjøre samme nytte som abonnementet med lydfiler. Guri Engernes Nielsen Tips om feste i øret Jeg viser til Jorid Løkkens svar til Per Chr. Evensen i ekspertspalten i Din Hørsel nummer 02/15 om feste i øret. Jeg har støpte tilpassede propper i begge ørene. Jeg var veldig plaget av at de løsnet fra øregangen, og jeg fikk stadig problem med å høre ordentlig. Dette var et stort problem, da jeg ikke merket at de løsnet. Spesialistene ved Oticon løste dette meget enkelt med en liten flik påstøpt øreproppen, som fester seg i øreflippen innenfor der hvor det er vanlig å feste øreringer. Det er meget effektivt (og ikke merkbart eller sjenerende)og mine propper sitter som støpt, i alle situasjoner også undre trimtimene. Arvid Stabell/ ekspertene Ny tinnitus-ekspert i Din Hørsel Guri Engernes Nielsen (bildet) er Din Hørsels nye ekspert på spørsmål om tinnitus, samt hyperacusis (lydoverfølsomhet) og ménières. Guri er 39 år, og har en mastergrad i audiopedagogikk fra Universitetet i Oslo. Hun har siden 2006 i all hovedsak jobbet med individuell behandling av tinnitus og hyperacusispasienter, og møtt mange pasienter med ménières. Hun jobber i dag på Linderud Audiopedagogiske Senter i Oslo som tilbyr tinnitus- og lydoverfølsomhetsbehandling, APD (auditiv prosesseringsvanske) utredning og behandling, samt lytte- og munnavlesningstrening, hjemmebesøk og opplæring i bruk av hørselsteknisk utstyr. Hun samarbeider tett med mange ulike høresentraler og ØNH-leger og mottar pasienter fra hele landet. Guri var med på å utvikle Norges første tinnitusmodul på Universitetet i Oslo. Hun er i dag medforfatter på e-læringskurs for allmennspesialister vedrørende kompetanseheving på tinnitus og hyperacusis. For tiden er hun også webredaktør og aktivt styremedlem i Norsk Audiopedagogisk Forening. Guri Egernes Nielsen tar over etter Anne Britt Losnegård som gjennom en årrekke har svart på utallige spørsmål om tinnitus og tilvenning av høreapparater. Din Hørsel takker for en strålende og verdifull innsats.


Din Hørsel nr. 3/2015
To see the actual publication please follow the link above