Page 35

Din Hørsel nr. 3/2015

Vågestykket aV Inger anita Herheim Inger Anita Herheim har skrevet en personlig beretning om hvordan livet gikk seg til for jenta som måtte klare seg med stadig mindre hørsel, og hvordan hun utkjempet striden om en plass i fellesskapet. Boka får du kjøpt på nettet: www.ferdforlag.no Din Hørsel 03 2015 35 Boka koster 298,- hørselshemmede barn og unge sliter med psykiske vansker også i Norge. – Vi som jobber innen dette feltet, ser at barn og unge sliter også her i Norge. Det er bare et fåtall som kommer til NSHP. Vi ønsker å se det store bildet for å få mer kunnskap om denne gruppen som helhet. Jeg håper at undersøkelsen vil gi svar på hva vi som fagpersoner kan gjøre for at denne gruppen skal få det så bra som mulig. DAGSKURS MED DAG Tinnitus - lydoverømfintlighet - Meniere, Menierelignende tilstander og svimmelhet ØNH-lege Dag Sunde torsdag 11.juni kl. 9-16 i Bjørnsonsalen, Scandic Seilet Hotell, Molde Mer info på samme nettside under “kurs” - eller ring landsmøtegeneral Håkon Leikarnes tlf 932 31 451. Pris: Kr 995,- + avgift. Inkl. kurs og hotellservering for et helt dagskurs. Billettkjøp: Narvesen, Seven Eleven og Thon Hotels over hele landet. Oppgi kodeord “Dagskurs” eller “Dagskurs med Dag om tinnitus”. Billettkjøp på nett: www.hlf-landsmote.no under “påmelding/billettkjøp”. Ukjent antall Det finnes i dag ikke noe sentralt register over barn og unge med en eller annen form for hørselshemming. – Derfor har vi bedt de lokale hørselssentralene om hjelp til å distribuere spørreskjemaene. Vi håper på svar fra mellom 300 og 600 i den første gruppen, og et sted mellom 500 og 1000 totalt. – Vi henvender oss til foreldre til barn og unge med hørselstap – tunghørte og døve, høreapparatbrukere og CIopererte, med både tale- og tegnspråk. Vi ønsker å få mer kunnskap om hvordan hverdagen deres er. Det være seg på skolen, hjemme, blant venner og i sosiale sammenhenger. I tillegg stiller vi en del spørsmål om psykisk helse, sier Karine Wagner.


Din Hørsel nr. 3/2015
To see the actual publication please follow the link above