Page 34

Din Hørsel nr. 3/2015

Psykisk helse. Stipendiat Karine Wagner ved Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse er i gang med et forskningsprosjekt om hørselshemming og psykisk helse blant barn og unge mellom seks og 18 år. PS 34 Din Hørsel 03 2015 Tekst og foto Tor Slette Johansen Det er stipendiat Karine Wagner ved senteret, som er en del av Oslo Universitetssykehus, som skal gjennomføre forskningsprosjektet som en del av sin doktorgrad. – En del internasjonal forskning viser at barn og unge med hørselshemming på gruppenivå sliter mer enn sine hørende jevnaldrende. Men vi har ingen tall på hvordan situasjonen er i Norge. Derfor er dette forskningsprosjektet viktig, både for barne- og ungdomsgruppen, og for deres foreldre og fagfolk, sier Wagner. Tale og tegn Målgruppen for undersøkelsen er barn og unge mellom seks og 18 år og deres foreldre. Spørreundersøkelsen skal foregå i to omganger, og vi starter med å sende ut spørreskjemaer til foreldre til barn mellom seks og 12 år. Undersøkelsen vil bli distribuert via de lokale hørselssentralene. For å favne hele ungdomsgruppen, både tunghørte og døve, tegnspråklige og talespråklige, vil materialet være tilgjengelig både på norsk skriftspråk og tegnspråk. Mer kunnskap Selv om det ikke er forsket spesielt på denne aldersgruppen i Norge tidligere, viser erfaringer at en del Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse (NSHP) er nå i gang med en spørreundersøkelse hvor man vil se nærmere på psykisk helse og livskvalitet hos barn og unge med hørselshemming. Et av målene er å finne ut mer om hva som gjør at noen klarer seg bedre enn andre. Livskvalitet under lupen Dersom du ikke har mottatt spørreskjema og ønsker å delta undersøkelsen om hørselshemming og psykisk helse blant barn og unge, kan du ta kontakt med Karine Wagner på karine.wagner@medisin.uio.no


Din Hørsel nr. 3/2015
To see the actual publication please follow the link above