Page 3

Din Hørsel nr. 3/2015

Din Hørsel 03 2015 3 Utgitt av HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) DIN HØRSEL 3 2015 www.hlf.no Tema LANDSMØTET HLF inntar Rosenes by Din Hørsel bringer i dette nummeret hovedpunktene i forslaget til HLFs handlingsprogram for 2015-2018. Det utdypes på enkelte sentrale punkter i intervjuer med forbundsleder Morten Buan og generalsekretær Anders Hegre. Noe er nytt, men dette er et handlingsprogram for de lange linjer. EKO – engasjement, kunnskap og omsorg – er og blir de grunnleggende kjerneverdiene i HLF. De siste årene er disse verdiene blitt banket inn i alle ledd i organisasjonen, og gjennomsyrer alt arbeidet som gjøres. Det er bra, og helt avgjørende for at vi skal oppnå visjonen om å gjøre hverdagen enklere for alle landets hørselshemmede, og forebygge hørselstap og hørselsskader i befolkningen. De to hovedområdene forebygging og rehabilitering videreføres, og suppleres med behandling. Ikke minst aktiviteten ved HLF Briskeby kompetansesenter vil være et viktig bidrag her, sammen med den innsatsen fylkes- og lokallag og våre brukerrepresentanter vil gjøre når kommunene får mer ansvar for helsetjenesten. Organisasjonen må også rustes ytterligere opp. HLFs Lederskole har vært en god start for kompetanseheving, fra høsten vil HLF-skolen overta som et viktig instrument for å heve kvaliteten på vårt arbeid i alle ledd og på alle viktige områder. Vi må dra i samme retning. Landsmøtet i Molde blir en manifestasjon på at det arbeides godt i hele organisasjonen. Vi har oppnådd mye, men skal oppnå mer. Mye mer. Derfor kan ingen hvile på laurbærene, men fortsatt brette opp ermene og kjempe for hørselshemmedes selvsagte rett til et likeverdig liv. Innhold Ansvarlig redaktør Tor Slette Johansen johansen@hlf.no Generalsekretær Anders Hegre Forbundsleder Morten Buan HLFs sekretariat Pb 6652 Etterstad 0609 Oslo Tlf. 22 63 99 00 Faks 22 63 99 01 hlf@hlf.no www.hlf.no Besøksadresse Brynsveien 13, Oslo Adr. endr./ abonnement Rettes til sekretariatet Utgiver HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) Utgivelser/Opplag 8 utgaver i året / 53 870 HLF Annonseinfo Markedskonsulent Tonje Getz Taraldsen annonse@hlf.no Design/Layout cathrines cmykeri chfuglei@gmail.com Trykk Polinor www.polinor.no Manusfrister 2015 DH 04/15: 01. juni DH 05/15: 12. august DH 06/15: 14. september Leder 4 Har du hørt 6 Forbundslederen: EKO er grunnmuren 8 Forslaget til handlingsprogram 12 Generalsekretæren: Et sammensveiset HLF 14 Et yrkesaktivt Molde 16 Hanne 22 endelig i jobb 18 Velkommen til Molde 20 X-ord og Morten B. 22 HØT-stand 2015 25 Snoren klippet i Lier 26 10 spørsmål: Sindre Falk 28 Inger Anita Herheims «Vågestykket» 30 Psykisk helse under lupen 32 Kronikk og debatt 35 Ventetidsbarometeret 36 Ekspertene svarer 38 Siste dag på A. C. Møller OPPLAGSKONTROLLERT 16 28 NYHET! De lange linjer Foto: Tor Slette Johansen


Din Hørsel nr. 3/2015
To see the actual publication please follow the link above