Page 20

Din Hørsel nr. 3/2015

20 Din Hørsel 03 2015 VINN OPPTIL300.000,- HLF lotteriet 2015 t SKRAP OG VINN 3 like symboler gir gevinst t OVER 29.000 GEVINSTER gevinst3 30 kr VINN OPPTIL300.000,- HLF lotteriet 2015 SKRAP OG VINN H3-0000-000 HLFLOTTERIETHLFLOTTERIETHLFLOTTERIETHLFLOTTERIETHLFLOTTERIETHLFLOTTERIETHLFLOTTERIETHLFLOTTERIETHLFLOTTERIETHLFLOTT 300.000,- EKSTRASPILL MÅ IKKE SKRAPES t 3 like symboler gir gevinst t OVER 29.000 GEVINSTER gevinst3 30 kr H3-0000-000 HLFLOTTERIETHLFLOTTERIETHLFLOTTERIETHLFLOTTERIETHLFLOTTERIETHLFLOTTERIETHLFLOTTERIETHLFLOTTERIETHLFLOTTERIETHLFLOTT 300.000,- EKSTRASPILL MÅ IKKE SKRAPES Morten har ordet Et helhetlig tilbud Skal HLF lykkes med sin målsetning om å gjøre hverdagen enklere for landets hørselshemmede, er det interessepolitiske arbeidet avgjørende. Systematisk informasjon og påvirkning av byråkratiet og politikere, er nødvendig for å få gjennomslag for våre synspunkter. Når Stortingsmeldinger behandles må vi delta i den politiske prosessen gjennom høringer og innspill. Som forbundsleder deltar jeg blant annet i mange av Stortingets høringer. Den siste var Stortingsmelding 14 (2014-2015) om Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner. For HLF er det en prinsipiell og viktig melding, der regjeringens målsetningen er å overføre mer makt og myndighet til kommunene. HLF uttrykte i høringen at vi er positive til en kommunereform med et mål om et styrket fagmiljø og bedre tjenester til brukerne. Vi understreket i høringen på Stortinget at gruppen hørselshemmede er mangfoldig. Noen har behov for spesialiserte tjenestetilbud innen rehabilitering og hørselsteknisk utstyr, mens andre trenger enklere tilrettelegging og hjelpemidler. I stortingsmeldingen ser HLF utfordringer knyttet til kompetanse og finansiering av tjenestilbudet. Vi frykter at rettigheter som i dag er regulert av folketrygden vil vannes ut hvis finansieringsansvaret overflyttes til kommunene. HLF er særlig opptatt av rehabiliteringstjenestene og hjelpemiddelområdet. Det er viktig at tjenestene er helhetlige, forutsigbare og at brukerne får de tjenestene og hjelpemidlene de har behov for. Det er viktig med kompetente fagmiljø som bidrar med sin kunnskap til beste for brukerne. HLF påpekte også viktigheten av å ansette hørselsfaglig utdannet personell som kommunal hørselskontakt. Økt samhandling mellom frivilligheten, brukerorganisasjonene og det offentlige er en styrke og HLF bidrar gjerne med sin kompetanse, sine hørselshjelpere og likepersoner for å styrke det kommunale tjenestetilbudet. Morten Buan Forbundsleder DH Kryss Ord Løsningen må være oss i hende innen 9. august. Sendes til HLF, Postboks 6652, Etterstad, 0609 Oslo merket x-ord eller som scannet løsning/løsningsord til kryssord@.hlf.no Vinnere 08/14 Kari Bordi, 9912 Hesseng Gerda Alling, 5915 Hjelmås Svein Tveide, 4760 Birkeland 10 5 2


Din Hørsel nr. 3/2015
To see the actual publication please follow the link above