Page 15

Din Hørsel nr. 3/2015

God kjemi. Kari Lene Valestrand (til venstre) og Randi Kvammen fra NAV Møre og Romsdal har funnet kjemien sammen med HLF Moldes leder Elin Rønnekleiv. Din Hørsel 03 2015 15 hørselshemmede i arbeidslivet, er det NAV Hjelpemiddelsentralen som har spesialkompetansen på dette feltet, og samarbeid er viktig for å få til gode løsninger. – NAV har utarbeidet en e-læringsmodul som omhandler både kartlegging av nedsatt hørsel og hvordan kommunisere med hørselshemmede. Denne modulen er tilgjengelig for alle veilederne i NAVkontorene. Sammen med HLF Molde har vi en idé om å lage en folder som på en kortfattet måte skal si noe om hvordan kommunisere med hørselshemmede. Må få tilbakemeldinger – Dette er et utfordrende arbeid for oss. Vi jobber kontinuerlig med å bli enda bedre. Kontakten med hørselshemmede er avgjørende for at dette går bra, og vi ønsker enda flere tilbakemeldinger fra hørselshemmede om hvordan de fungerer på jobben og hvordan blir forholdene tilrettelagt. – Det er mulig å søke NAV Hjelpemiddelsentral om nødvendig utstyr for god tilrettelegging. Vi vil også slå et slag for tilretteleggingsgarantien som skal sikre en fast kontaktperson ved NAV-kontoret. Tilretteleggingsgarantien er et viktig virkemiddel som systematiserer og synliggjør hvilke tilrettelegging som er nødvendig. Målet med denne garantien er å skape forutsigbarhet og trygghet for den enkelte. Da vil arbeidsgivere forstå at et ikke er så «farlig» eller dyrt å ha en hørselshemmet i arbeid. Vi må få hull på myten om hvor vanskelig det er. Eg en erkjennelse Både Kvammen og Valestrand er skjønt enige om at mye ansvar også hviler på den hørselshemmede selv. – Den største utfordringen er at hørselshemmede erkjenner at de faktisk har et hørselsproblem. Først da er det mulig å få gjort noe for dem. Det er også altfor få som tør å si fra på jobben at de sliter på grunn av hørselen, og mange føler seg stigmatisert. Men de skal vite at det ofte er nok med enkle former for tilrettelegging, og at man ikke behøver å lage et stort nummer av det. Man kan begynne i det små, og bruke tid på å få det bedre og til slutt en fullverdig arbeidssituasjon, sier Randi Kvammen og Kari Lene Valestrand. Hanne fikk hjelp Tilbake til møtet i Yrkesaktivt forum i begynnelsen av mars. Det vanlige møterommet på Voksenopplæringssenteret i Romsdalsgata er fullt, og naborommet må tas i bruk. Kvammen og Valestrand er kveldens gjester, og de redegjør for sine arbeidsoppgaver og NAVs rolle som aktiv medspiller for et inkluderende arbeidsliv. Én av de som følger ekstra godt med er 22 år gamle Hanne Dybwad Dale som akkurat har fått beskjed om at hun har fått sin første jobb – godt hjulpet av ildsjelene i HLF Moldes Yrkesaktive forum. Du kan lese Hannes historie på de neste sidene.


Din Hørsel nr. 3/2015
To see the actual publication please follow the link above