Page 14

Din Hørsel nr. 3/2015

TEMA Landsmøtet Tekst og foto: Tor Slette Johansen Feles innsat s for yrkesaktive Lokallagets leder Elin Rønnekleiv og hennes mann Artur Klauset har stått sentralt i arbeidet med å bygge opp Yrkesaktiv forum, som i dag ledes av Heidi Opsvik Aandal. Forumet møtes fem ganger første halvåret og tre ganger i andre halvår, hvor foredrag, diskusjoner og erfaringsutveksling står på programmet. Din Hørsel var med da forumet fikk besøk av to andre ildsjeler fra NAV. Tet samarbeid med NAV Blant forumets mange og viktige medspillere finner vi to damer i NAV, Randi Kvammen som er fylkeskoordinator for Jobbstrategi og Kari Lene Valestrand – selv høreapparatbruker - som er en av NAV Møre og Romsdals fire markedskoordinatorer. Begge jobber i hovedsak mot de enkelte NAV-kontorer, Randi også med samarbeidspartnere innen helse, utdanning og brukerorganisasjoner. Som markedskoordinator har Kari Lene god kontakt med arbeidslivet og har en sentral rolle i arbeidet med å finne egnede jobber til personer som står registrert hos NAV. – I vår jobb møter vi arbeidsgivere som 14 Din Hørsel 03 2015 ikke vet hvordan de skal tilrettelegge for hørselshemmede. De har rett og slett for lite kunnskap om hva det innebærer å ha et hørselstap. Ofte er det små justeringer og bruk av enkle hjelpemidler som skal til for at en hørselshemmet arbeidstaker skal greie å stå i arbeid, eller komme inn i arbeidslivet. Derfor er et samspill mellom oss, arbeidsgiveren og den ansatte så viktig. Alle må bidra for å få til en god løsning, sier de. Brukerne viktig medspiler Det var HLF Molde som først tok kontakt med Kristin Øien, NAV Arbeidslivssenter for å få til et samarbeid i 2003. – Jeg ble koblet på HLF Molde av Kristin, og tente på dette samarbeidet med en gang, og som høreapparatbruker selv og tidligere døvetolk, engasjerte jeg meg og har vært på møter i Yrkesaktivt forum et par ganger hvert år. Det har vært svært så fruktbart, sier Kari Lene Valestrand. – Vi ser det som veldig nyttig at brukerorganisasjonene har fokus på arbeid, og HLF Molde er veldig aktive på dette området. For brukerne er det gull verd å sette arbeid på dagsorden, men vi skjønner også at det er viktig å ta opp andre tema som tilrettelegging i dagliglivet og andre spørsmål, sier Randi Kvammen. Vi skulle ønske oss en tettere kontakt mellom veilederne i NAV og brukerorganisasjonene slik at vi kunne anbefalt brukerne våre å ta kontakt med den aktuelle brukerorganisasjon for veiledning av likemenn. Som et eksempel på det, ble alle NAV-kontorene i HLF Molde sitt nedslagsfelt invitert til møtet i Yrkesaktivt forum. Samspillet med brukerorganisasjonene er veldig viktig, det er jo de som best vet hvor skoen trykker. Vil heve kompeta nsen Begge medgir at NAV har en stor utfordring med å heve kompetansen blant veilederne i NAV når det gjelder kunnskap om hørselshemming. – Det er viktig at vi i NAV har god nok kunnskap om hvordan vi skal kommunisere med personer med nedsatt hørsel. Når det gjelder tilrettelegging for Månedlige møter. HLF Moldes Yrkesaktive forum har stor aktivitet med møter den siste torsdagen i måneden. På møtet i mars var også representanter fra HLF Kristiansund til stede, for å få inspirasjon til å opprette sitt eget Yrkesaktivt forum. HLF Molde arrangerer et eget seminar om «Molde-modellen» før HLFs landsmøte tar til i juni, om hvordan ivrige tillitsvalgte fikk liv i et nedleggingstruet lokallag. Ett av de vellykkede grepene var opprettelsen av Yrkesaktivt forum – et svært så aktivt forum.


Din Hørsel nr. 3/2015
To see the actual publication please follow the link above