Page 13

Din Hørsel nr. 3/2015

Her er noen komm enta rer fra kursdeltag erne >> Lærerikt og informativt. >> Gode og nyttige ledelsesteknikker som jeg kan benytte meg av i mitt videre arbeide i HLF. >> Fikk utfordret meg selv i små grupper som var inspirerende og givende. >> Kombinasjonen av ledelsesteorier, oppgavestudier og øvelser var satt sammen på en måte som gjorde kurset nyttig og inspirerende. >> Lærte mye om meg selv, om andre og samhandlingen i en frivillig organisasjon. – Tilbakemeldingene er så gode at hvis scoren hadde vært høyere ville en vel trodd at evalueringene var tatt i Nord- Korea, sier en smilende Roar Råken. Din Hørsel 03 2015 13 Siden 2012 har rundt 70 tillitsvalgte deltatt i kursserien som har bestått av tre samlinger per kull. Flere har hatt roller som veiledere på senere kurs. Det siste kurset avsluttes nå i sommer med deltakere fra de tre nordligste fylkene. Fra høsten skal hele organisasjonen kurses i det som vil hete HLF-skolen, hvor både organisatoriske, interessepolitiske og påvirkningsmessige sider ved HLFs mangesidige aktivitet blir sentrale temaer. HLFs organisasjonssjef Roar Råken har ledet mange av lederskolens samlinger, og er strålende fornøyd med gjennomføringen og ikke minst tilbakemeldingene fra kursdeltagerne. TEMA Landsmøtet PS Din Hørsel kommer med en fyldig omtale av den nye IT-strukturen i neste nummer av bladet God respons. HLFs organisasjonssjef Roar Råken er strålende forøyd med tilbakemeldingene. Lederskolen en suksess HLFs lederskole som forbundsleder Morten Buan dro i gang i begynnelsen av inneværende landsmøte- periode, har vært en ubetinget suksess. VI PRESENTERER En unik serie med trådløse høreapparater Du trenger bare en streamer 2 SurfLink Mobil er både en trådløs mikrofon, fjernkontroll, og streamer for mobiltelefon og TV. Kompatibel med alle våre trådløse apparater. Les mer om SurfLink Mobil og 3 Series på: www.starkey.no eller ring oss på 51820080 skolen. Vi opplever at den er sterkt etterspurt i organisasjonen. – Med HLF-skolen sveiser vi organisasjonen enda tettere sammen. Og det er nødvendig for at HLF skal være en kraft når vi er én million hørselshemmede i 2020. En sammensveiset organisasjon med samme budskap i alle ledd er nødvendig for at hørselshemmede skal nå frem i kampen om oppmerksomhet og ressurser. Ny IT-plattfo rm 7For å lette organisasjonsarbeidet, lanserer HLF Lydgangen før landsmøtet i Molde. – Lydgangen er en portal for tillitsvalgte og medlemmer. Vi lanserer også en ny versjon av hlf.no. Den nye hjemmesiden skal også være klar før landsmøtet. Den nye siden blir enklere og renere en dagens side. Det blir mye «Slik- og derfor»- informasjon, slik at alle skal finne nyttig informasjon i den situasjonen de er i, sier generalsekretær Anders Hegre.


Din Hørsel nr. 3/2015
To see the actual publication please follow the link above