Page 12

Din Hørsel nr. 3/2015

På skolebenken. Deltakere på siste runde i HLFs lederskole, samlet i Bodø i mars. Fra høsten av erstattes lederskolen med HLF-skolen. Fra venstre rundt bordet Gunhild G. Sandnes, Ellen Marie Hansen, Harry A. Lind, Ernst-Johan Svendsen, stående veilederne Grete Kristoffersen og Jan Martin Hafskjold, Gunn Valøy Dalhaug, Mart I. Forsmo og Hilde V. Vik. En samm ensveiset organisasjon 12 Din Hørsel 03 2015 – Gjennom de årene jeg har vært i HLF, så har noen sagt i det ene øret mitt: Vi må satse på å bygge HLFs organisasjon! Andre har ropt inn det andre øret mitt: Vi må påvirke samfunnet rundt oss for en enklere hverdag for hørselshemmede! Dra lasset samm en  – Satt på spissen: De som roper «bygg organisasjon» synes påvirkerne er litt virkelighetsfjerne svermere. Mens påvirkerne mener organisasjonsbyggerne er for satte og bare opptatt av organisasjon for organisasjonens egen skyld. – Jeg mener begge leire både har rett og tar feil. – En ting i er jeg i hvert fall sikker på: Denne dumme todelingen har forhindret HLF fra å ta ut sitt fulle potensial. HLF-skolen fo r ale Fra høsten utvikler HLF derfor et program bestående av både grunnleggende organisasjonskunnskap og påvirkningskunnskap. – Vi inkluderer også lederutviklingen fra HLF Lederskole. Nyvinningen kaller vi HLFTEMA Landsmøtet Tekst og foto: Tor Slette Johansen Styrket organisasjon. HLFs generalsekretær Anders Hegre vil legge forholdene bedre til rette for at HLF som organisasjon skal styrke sin posisjon til beste for landets hørselshemmede. Nytt. Lydgangen blir et nytt og bedre tilbud for HLFs tillitsvalgte og medlemmer. HLF-skolen og nye IT-løsninger er to viktige stikkord for HLF de kommende årene. Generalsekretær Anders Hegre mener det er gode tiltak for å få en sammensveiset organisasjon som drar lasset sammen i riktig retning.


Din Hørsel nr. 3/2015
To see the actual publication please follow the link above